ورزش

محکومیت میلیاردی فولاد بابت شکایت بازیکن سابق

شکایت سعید آقایی از باشگاه فولاد خوزستان با جریمه سنگین این باشگاه لیگ برتری همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت صادر شد که شرح به زیر است:

* در پرونده شکایت طوبی القاصی از باشگاه ایساتیس کران فارس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵ میلیون و ۱۷۹ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.

* در پی شکایت سعید آقایی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۵۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت الناز آرمات از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸۷ میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ ۷ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۴ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت رامین فرنابوس از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۶ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا