تاریخ : شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ 16 رجب 1442 Saturday, 27 February , 2021

آسیب‌دیدگان نخاعی

20بهمن

پرداخت مبلغ ماهانه حق پرستاری به افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در زمینه پرداخت مبلغ ماهانه حق پرستاری به افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی که در خانواده نگهداری می شوند، پشت نوبتی نداریم. به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در خصوص حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی گفت: برنامه های سازمان بهزیستی کشور در دوره های اخیر تاکید بر […]

20بهمن

پرداخت مبلغ ماهانه حق پرستاری به افراد دارای معلولیت ضایع نخاعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در زمینه پرداخت مبلغ ماهانه حق پرستاری به افراد دارای معلولیت ضایع نخاعی که در خانواده نگهداری می شوند، پشت نوبتی نداریم. به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در خصوص حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی گفت: برنامه های سازمان بهزیستی کشور در دوره های اخیر تاکید بر […]