اتحادیه جهانی انتخابات دوچرخه سواری را قبلول ندارد

24خرداد

ادامه حواشی در دوچرخه‌سواری/ اتحادیه جهانی انتخابات فدراسیون ایران را قبول ندارد؟

انتخابات دوچرخه سواری در حالی برگزار شده که اتحادیه جهانی هنوز نام رئیس جدید را نپذیرفته است. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری در حالی ۵ خرداد برگزار شد که محمود رشیدی که به عنوان نامزد نزدیک به وزارت ورزش از وی یاد می‌شد، توانست به عنوان رئیس جدید انتخاب […]