ارزیابی عملکرد پزشکی قانونی تهران

24خرداد

راه‌های اعلام نظرات و شکایات از پزشکی قانونی تهران

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: مراجعین می‌توانند از شش طریق نظرات و شکایات خود را اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اظهار کرد: ارائه نظرات و شکایات در این اداره شش ورودی دارد که یکی از طریق سایت استان، دیگری از طریق سامانه سامد و ملاقات حضوری و چهره […]