باخت

01تیر

شورای پنجم با رای هزار تایی رفت/ نه قاطع مردم به اصلاحات

کارها بر زمین ماند. شهر عقب گرد کرد. مدیریت فعلی شهری نتوانست کاری برای شهر انجام دهد. مردم گله مند بودند. انتخابات ششمین دوره شورای شهر برگزار و مردم با قاطعیت لیست شورای ائتلاف را برای حل مشکلات انتخاب کردند. گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، لیست ۲۱ نفره امید شورای پنجم را در دست گرفت اما […]

01تیر

َشورای پنجم با رای هزار تایی رفت/نه قاطع مردم به اصلاحات

کارها بر زمین ماند. شهر عقب گرد کرد. مدیریت فعلی شهری نتوانست کاری برای شهر انجام دهد. مردم گله مند بودند. انتخابات ششمین دوره شورای شهر برگزار و مردم با قاطعیت لیست شورای ائتلاف را برای حل مشکلات انتخاب کردند. گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، لیست ۲۱ نفره امید شورای پنجم را در دست گرفت اما […]