بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار نفت

  • بین المللپاریس خواستار بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار نفت است

    پاریس خواستار بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار نفت است

    مقام دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه: یک مقام دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه گفت که کشورش خواستار بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار نفت است تا از فشار روسیه بر اروپا کاسته شده و روند افزایش قیمت انرژی متوقف شود. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه گفت که کشورش خواستار بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار نفت است تا از فشار روسیه بر اروپا کاسته شده و روند افزایش قیمت انرژی متوقف شود. بر اساس این گزارش، فرانسه…

دکمه بازگشت به بالا