تحصیلات حوزوی

24خرداد

مفاخر علمی تاریخ خروجی حوزه‌های علمیه هستند/ اقتصاد و مدیریت رشته‌های اصلی حوزه است

معاون آموزش حوزه‌های علمیه با اشاره به درختواره دانشی و رشته‌ای حوزه‌های علمیه، گفت: مفاخر بزرگ علمی تاریخ اسلام همه خروجی حوزه‌های علمیه هستند. به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس حوزه‌های علمیه به عنوان قطب و مرجع اصلی علم در جهان اسلام وارث و انتقال دهنده علوم مختلف، عقلی و نقلی و […]