تاریخ : سه شنبه, ۱۹ اسفند , ۱۳۹۹ 26 رجب 1442 Tuesday, 9 March , 2021

تسیهلات

20بهمن

انقلاب اعتباری با اجرای طرح «گام»/بانک‌ها امسال ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بورس تزریق کردند

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تشریح ابعاد طرح گواهی اعتباری مولد، گفت: به جای دریافت تسهیلات توسط همه زنجیره‌ تولید، تسهیلات به یک حلقه از کل زنجیره در سررسید اوراق پرداخت می‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و علت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال جاری […]

20بهمن

انقلاب اعتباری با اجرای طرح «گام»/بانک‌ها امسال ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بورس تزریق کردند

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تشریح ابعاد طرح گواهی اعتباری مولد، گفت: به جای دریافت تسهیلات توسط همه زنجیره‌ تولید، تسهیلات به یک حلقه از کل زنجیره در سررسید اوراق پرداخت می‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و علت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال جاری […]