تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ 20 رجب 1442 Wednesday, 3 March , 2021

جواز دفن

20بهمن

پزشکی قانونی: برای ۷۰ هزار نفر طی ۹ ماه گذشته جواز دفن صادر شده است

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: همکاران ما برای نزدیک ۷۰ هزار نفر در طی ۹ ماه گذشته جواز دفن صادر کردند. ما این موضوع را برای خدمت مناسب‌تر و ارزان‌تر در سراسر کشور ساماندهی کردیم‌. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ‌عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ابتدای نشست خبری سازمان پزشکی […]

20بهمن

پزشکی قانونی: برای ۷۰ هزار نفر طی ۹ ماه گذشته جواز دفن صادر شده است

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: همکاران ما برای نزدیک ۷۰ هزار نفر در طی ۹ ماه گذشته جواز دفن صادر کردند. ما این موضوع را برای خدمت مناسب‌تر و ارزان‌تر در سراسر کشور ساماندهی کردیم‌. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ‌عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ابتدای نشست خبری سازمان پزشکی […]