جوانان هلال احمر

24خرداد

لزوم افزایش اعتبارات در حوزه محرومیت زدایی

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اهمیت اعتبارات مرتبط با موضوع محرومیت زدایی گفت: این اعتبارات به مراکز درمانی جمعیت هلال احمر و برای حل مشکلات درمانی مردم سوق داده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی در جلسه شورای مدیران که با حضور مدیران ستادی و استانی برگزار شد گفت: از همه دوستان […]