خالق سجادی

02تیر

۶۳ درصد مطالبات کلزاکاران گلستانی پرداخت شد

گرگان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: تاکنون ۴۲۸ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران گلستانی معادل ۶۳ درصد مطالبات آن ها پرداخت شده است. سید خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تاکنون ۴۲۸ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران گلستانی معادل ۶۳ درصد مطالبات آنها پرداخت شده است. مدیرکل غله و خدمات […]

02تیر

۶۳ درصد مطالبات کلزکاران گلستانی پرداخت شد

گرگان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: تاکنون ۴۲۸ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران گلستانی معادل ۶۳ درصد مطالبات آن ها پرداخت شده است. سید خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تاکنون ۴۲۸ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران گلستانی معادل ۶۳ درصد مطالبات آنها پرداخت شده است. مدیرکل غله و خدمات […]

10خرداد

ظرفیت ذخیره سازی گندم در گلستان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است

گرگان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: ظرفیت ذخیره سازی گندم در گلستان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. به گزارش خبرنگار مهر، سیدخالق سجادی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: سرانه مصرف آرد در سطح کشور هشت کیلوگرم بوده اما در گلستان ۸.۶۶۰ کیلوگرم است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان […]