خود تحریمی برای تولید

24خرداد

درخواست کارفرمایان از رئیس‌جمهور آینده/ کاری کنید تولید از دلالی سودآورتر باشد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان و تولیدکنندگان از رئیس‌جمهور آینده درخواست می‌کنند اولا خودتحریمی‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی را از تولید بردارد، ثانیا کاری کند هزینه‌های تولید از دلالی کم‌تر شود. اصغر آهنی‌ها یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برابر این […]

24خرداد

درخواست کارفرمایان از رئیس جمهور آینده / کاری کنید تولید از دلالی سودآورتر باشد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان و تولیدکنندگان از رئیس جمهور آینده درخواست می‌کنند، اولا خودتحریمی‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی را از تولید بردارند، ثانیا کاری کنند که هزینه‌های تولید از دلالی کمتر شود. اصغر آهنی‌ها یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در […]