دیدار آیت‌الله رئیسی با ورزشکاران

26خرداد

دیدار آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ||| با ورزشکاران و فرهنگیان

آیت الله سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شامگاه سه شنبه در نشستی با ورزشکاران و قهرمانان ورزشی اظهار داشت: ورزش مسئله مهمی هست و ورز‌ش نماد پیشرفت یک کشور است و در ارزیابی‌های جهانی پیشرفته بودن ورزش یک کشور از جلوه‌های پیشرفت یک کشور است و سرمایه گذاری در ورزش هزینه نیست بلکه […]

26خرداد

دیدار آیت‌الله رئیسی با ورزشکاران

آیت الله سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شامگاه سه شنبه در نشستی با ورزشکاران و قهرمانان ورزشی اظهار داشت: ورزش مسئله مهمی هست و ورز‌ش نماد پیشرفت یک کشور است و در ارزیابی‌های جهانی پیشرفته بودن ورزش یک کشور از جلوه‌های پیشرفت یک کشور است و سرمایه گذاری در ورزش هزینه نیست بلکه […]