روابط ایران و کویت

 • سیاسیماجرای شهادت ۱۱ شهروند ایرانی در حمله عراق به کویت چیست؟

  ماجرای شهادت ۱۱ شهروند ایرانی در حمله عراق به کویت چیست؟

  روز گذشته سفارت ایران در کویت،در توئیتی با تاکید بر اینکه پیوند میان دو ملت ایران و کویت ناگسستنی است، اعلام کرد: ایران در راه آزادسازی کویت از اشغالگیری رژیم صدام ۱۱ شهید تقدیم کرد و تنها کشور غیر عربی است که این همه شهید داده است و این پیوند ناگسستنی دو ملت همسایه و مسلمان را نشان می‌دهد.  به گزارش ایسنا، پس از انتشار این توئیت، ممکن است برای برخی از مخاطبان و شهروندان ایرانی این سوال پیش آمده…

 • سیاسیماجرای شهادت ۱۱ شهروند ایرانی در حمله عراق به کویت چیست؟

  ماجرای شهادت 11 شهروند ایرانی در حمله عراق به کویت چیست؟

  روز گذشته سفارت ایران در کویت،در توئیتی با تاکید بر اینکه پیوند میان دو ملت ایران و کویت ناگسستنی است، اعلام کرد: :ایران در راه آزادسازی کویت از اشغالگیری رژیم صدام “11 “شهید تقدیم کرد و تنها کشور غیر عربی است که این همه شهید داده است و این پیوند ناگسستنی دو ملت همسایه و مسلمان را نشان می دهد.   به گزارش پس از انتشار این توئیت ممکن است که برای برخی از مخاطبان و شهروندان ایرانی این سوال پیش…

 • سیاسیماجرای شهادت ۱۱ شهروند ایرانی در حمله عراق به کویت چیست؟

  ماجرای شهادت 11 شهروند ایرانی در جمله عراق به کویت چیست؟

  روز گذشته سفارت ایران در کویت،در توئیتی با تاکید بر اینکه پیوند میان دو ملت ایران و کویت ناگسستنی است، اعلام کرد: :ایران در راه آزادسازی کویت از اشغالگیری رژیم صدام “11 “شهید تقدیم کرد و تنها کشور غیر عربی است که این همه شهید داده است و این پیوند ناگسستنی دو ملت همسایه و مسلمان را نشان می دهد.   به گزارش پس از انتشار این توئیت ممکن است که برای برخی از مخاطبان و شهروندان ایرانی این سوال پیش…

دکمه بازگشت به بالا