سامانه سجاد

26خرداد
امکان بارگذاری سوابق تحصیلی دانش آموختگان در سامانه سجاد/به مدارک تحصیلی”کد صحت”تعلق می گیرد

امکان بارگذاری سوابق تحصیلی دانش آموختگان در سامانه سجاد/به مدارک تحصیلی”کد صحت”تعلق می گیرد

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از بارگذاری سوابق تحصیلی دانش آموختگان در سامانه سجاد خبر داد و گفت: با توجه عمومی شدن الصاق کد صحت QR Code  به زودی همه دانشگاه های دولتی نیز به این سامانه می پیوندند بر این اساس بررسی، تایید گواهینامه و امضاء الکترونیکی دانشنامه‌ها در یک سامانه انجام […]

05خرداد
فارس من|  زمان استعلام مدارک تحصیلی با سامانه «سجاد» کاهش می‌یابد

فارس من| زمان استعلام مدارک تحصیلی با سامانه «سجاد» کاهش می‌یابد

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران گفت: استعلام مدارک تحصیلی یکی ازفرآیندهای زمان‌بر است؛ آن هم به دلیل برخی اقدامات نادر که گاهی برخی سودجویان به جعل مدرک تحصیلی مبادرت می‌کردند. خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مطالبه جامعه مهندسی در «فارس من» مبنی بر تسریع در استعلام مدرک […]