سامانه نیما

23شهریور
عرضه ۱۹۰ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۱۹۰ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۹۰ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۷۹میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات […]

22شهریور
عرضه ۱۹۰ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور، حدود ۱۷۲ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات […]

20شهریور
عرضه ۱۷۴ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۱۷۴ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۴ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز مورخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ شاهد عرضه حدود ۱۷۴ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده […]

17شهریور
عرضه ۱۷۳ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۱۷۳ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۳ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۳ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. امروز مورخ ۱۷ شهریور […]

16شهریور
عرضه ۲۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۲۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۵۴ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه‌های مذکور حدود ۱۳۹ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات […]

14شهریور
عرضه ۲۶۸ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۲۶۸ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۶۸ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز مورخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ شاهد عرضه حدود ۲۶۸ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده […]

13شهریور
عرضه ۲۹۵ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۲۹۵ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۹۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۹۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. در مورخ ۱۳ شهریور […]

13شهریور
عرضه ۱۹۰ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۲۸۰ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما روز گذشته شاهد عرضه حدود ۲۸۰ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، دیروز مورخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۹۶ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ […]

09شهریور
دست دولت باید از نظام پولی کوتاه شود

دست دولت باید از نظام پولی کوتاه شود

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیشتر بانکها به کسب و کارهای سالم تسهیلات نمی‌دهند، گفت: مطالبه اصلی فعالان اقتصادی این است که امکان پیش بینی و برنامه ریزی داشته باشند. به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی بعدازظهر امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: تصور غالب این است […]

09شهریور
دست دولت باید از نظام پولی کوتاه شود

دست دولت باید از نظام پولی کوتاه شود/بانک مرکزی سامانه زدایی کند

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی به جای مقررات زدایی باید سامانه زدایی کند، گفت:مطالبه اصلی فعالان اقتصادی این است که امکان پیش بینی و برنامه ریزی داشته باشند. به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی بعدازظهر امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: تصور غالب این است […]