سعید آجرلو

24خرداد

مناظره| آیتی:شورای نگهبان پاسخگوی دلایل رد صلاحیت ها نیست/ آجرلو: نظام انتخاباتی ما نیازمند تغییرات اساسی است

مناظره مهدی آیتی،‌ فعال سیاسی اصلاح طلب و سعید آجرلو ، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه به وقت انتخاب خبرگزاری فارس را در این ویدیو ببینید. خبرگزاری فارس

24خرداد

مناظره| آیتی: آقای رئیسی در امور اجرایی کشور دخالت می کرد/ آجرلو: دلیل دخالت آقای رئیسی در امور اجرایی، ضعف و کم کاری دولت بود

مناظره مهدی آیتی،‌ فعال سیاسی اصلاح طلب و سعید آجرلو ، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه به وقت انتخاب خبرگزاری فارس را در این ویدیو ببینید. خبرگزاری فارس

24خرداد

مناظره| آجرلو: مسئولان و احزاب با مردم همدردی نمی کنند/ آیتی: عملکرد ۸ ساله احمدی نژاد پر از اشکالات کارشناسی است

مناظره مهدی آیتی،‌ فعال سیاسی اصلاح طلب و سعید آجرلو ، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه به وقت انتخاب خبرگزاری فارس را در این ویدیو ببینید. خبرگزاری فارس

24خرداد

مناظره| آجرلو : جناح های سیاسی به دلیل انجام ندادن وظایف خود، مردم را خسته کرده اند/ آیتی: احزاب در ایران دیگر صدای مردم نیستند

مناظره مهدی آیتی،‌ فعال سیاسی اصلاح طلب و سعید آجرلو ، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه به وقت انتخاب خبرگزاری فارس را در این ویدیو ببینید. خبرگزاری فارس

24خرداد

مناظره| آیتی:شورای نگهبان پاسخگوی پرسش دلایل رد صلاحیت ها نیست/ آجرلو: نظام انتخاباتی ما نیازمند تغییرات اساسی است

مناظره مهدی آیتی،‌ فعال سیاسی اصلاح طلب و سعید آجرلو ، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه به وقت انتخاب خبرگزاری فارس را در این ویدیو ببینید. خبرگزاری فارس

24خرداد

وقت انتخاب ۱۱ -مناظره | آیتی: نظارت استصوابی پس از فوت امام درشورای نگهبان باب شد/آجرلو: ناکارآمدی دولت روحانی منجر به کاهش مشارکت شده است

مناظره مهدی آیتی،‌ فعال سیاسی اصلاح طلب و سعید آجرلو ، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه به وقت انتخاب خبرگزاری فارس را در این ویدیو ببینید. خبرگزاری فارس

23خرداد

وقت انتخاب ۱۱ -مناظره | آیتی: نارضایتی عمومی منجر به مشارکت حداقلی در این انتخابات شده است/آجرلو: ناکارآمدی دولت روحانی منجر به کاهش مشارکت شده است.

مناظره مهدی آیتی،‌ فعال سیاسی اصلاح طلب و سعید آجرلو ، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه به وقت انتخاب خبرگزاری فارس را در این ویدیو ببینید. خبرگزاری فارس