شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

 • سیاسیرئیسی: در اجرای سیاست اصل ۴۴ روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده است

  رئیسی: در اجرای سیاست اصل ۴۴ روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده است

  رئیس‌جمهور با اشاره به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته گفت: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده، اگرچه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (شنبه نهم مهر) در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای…

 • سیاسیرئیسی: در اجرای سیاست اصل ۴۴ روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده است

  رئیس‌جمهور: در اجرای سیاست اصل ۴۴ روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده است

  رئیس‌جمهور با اشاره به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته گفت: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده، اگرچه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (شنبه نهم مهر) در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای…

 • سیاسیرئیسی: در اجرای سیاست اصل ۴۴ روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده است

  اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل ۴۴ باعث واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولت شده است

  رئیس‌جمهور با اشاره به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته، گفت: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای…

دکمه بازگشت به بالا