فاطمه حرب

31خرداد
جزییاتی از زندگی امنیتی شهید مصطفی بدرالدین

جزییاتی از زندگی امنیتی شهید مصطفی بدرالدین

همسر شهید بدرالدین گفت: غیر از مادر و خواهرش احدی از منزل ما اطلاع نداشت. میان خانه‌های متعددی جابجایی می شدیم از جمله خانه سیدحسن نصرالله و حاج عماد. حتی بچه‌های حزب الله مطلع نبودند. فاطمه حرب همسر شهید سید مصطفی بدرالدین (ذوالفقار)، فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان و نایب رئیس اتحادیه جهانی فرزندان […]