تاریخ : پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹ 14 رجب 1442 Thursday, 25 February , 2021

محفل فرآنی ادبی فجر انقلاب

21بهمن

برپایی محفل قرآنی، ادبی فجر انقلاب در شب ۲۲ بهمن

همزمان با شب ۲۲ بهمن محفل قرآنی و ادبی فجر انقلاب با حضور چهره‌های قرآنی و ادبی به صورت مجازی برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس همزمان با شب ۲۲ بهمن محفل قرآنی و ادبی فجر انقلاب با حضور چهره‌های قرآنی و ادبی به صورت مجازی برگزار می‌شود. در این […]

21بهمن

محفل قرآنی، ادبی فجر انقلاب در شب ۲۲ بهمن برگزار می‌شود

همزمان با شب ۲۲ بهمن محفل قرآنی و ادبی فجر انقلاب با حضور چهره‌های قرآنی و ادبی به صورت مجازی برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس همزمان با شب ۲۲ بهمن محفل قرآنی و ادبی فجر انقلاب با حضور چهره‌های قرآنی و ادبی به صورت مجازی برگزار می‌شود. در این […]

21بهمن

محفل قرآنی، ادبی فجر انقلاب در شب ۲۲ بهمن برگزار میشود

همزمان با شب ۲۲ بهمن محفل قرآنی و ادبی فجر انقلاب با حضور چهره‌های قرآنی و ادبی به صورت مجازی برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس همزمان با شب ۲۲ بهمن محفل قرآنی و ادبی فجر انقلاب با حضور چهره‌های قرآنی و ادبی به صورت مجازی برگزار می‌شود. در این […]