محمدمهدی رحیمی

24خرداد

پیچ سروصدای رقابت انتخاباتی مصلحی روی فرکانس مرحوم هاشمی چرخید

هر چه به روزهای انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، پیچ سروصدای رقابت نامزدها و حواشی رقابتی‌شان بیشتر باز می‌شود. فیلم ادعای رد صلاحیت مرحوم هاشمی توسط حیدر مصلحی واکنش‌های توییتری به همراه داشت… دریافت ۱۳ MB خبرگزاری مهر؛ مجله مهر: هر چه به روزهای انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، پیچ سر و صدای رقابت نامزدها و حواشی رقابتی‌شان بیشتر […]