منابع عمومی دولت

24شهریور
کسری بودجه در نیمه نخست امسال چقدر است؟

کسری بودجه در نیمه نخست امسال چقدر است؟

دیوان محاسبات کشور پیش‌بینی کرد با فرض استمرار روند چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ در تحقق منابع و مصارف عمومی دولت، میزان کسری منابع عمومی دولت برای تأمین مصارف عمومی در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۴۶٫۷ هزار میلیارد تومان است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور در گزارشی کسری […]