مناققین

01تیر
آخرین تلاش معارضین؛ ازفحاشی تا کتک کاری رأی دهندگان خارج از کشور

آخرین تلاش معارضین؛ ازفحاشی تا کتک کاری رأی دهندگان خارج از کشور

گروهک های معارض و ضد انفلاب خارج نشین اعم از منافقین، سلطنت طلبان، حرکه النضال و دیگران هم در این ایام بیکار ننشتند و همگی تلاش کردند با تجمع و تمرکز اعضای خود در اطراف شعب اخذ رأی هموطنان خارج از کشور، مانع از مشارکت آنها شوند. خبرگزاری فارس ــ یادداشت میهمان؛ مهرداد سیناپور: گروهک های […]