مهدی ولی پور

24شهریور
پایش بیش از ۶۱۳ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش بیش از ۶۱۳ هزار نفر در مرزهای کشور

رئیس سازمان امداد و نجات از پایش ۶۱۳ هزار و ۱۱۴ نفر، در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت […]

23شهریور
پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ۶۱۰ هزار و ۶۹۵ نفر پایش شدند.   به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت […]

21شهریور
پایش بیش از ۶۰۵ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش بیش از ۶۰۵ هزار نفر در مرزهای کشور

رئیس سازمان امداد و نجات گفت:  در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ۶۰۵ هزار و ۶۳۹ نفر پایش شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال […]

08شهریور
پایش بیش از ۶۱۳ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش سلامت ۵۷۲ هزار مسافر در مبادی مرزی کشور

رئیس سازمان امداد و نجات از غربالگری و پایش سلامت ۵۷۲ هزار و ۵۶۳ مسافر ورودی در مبادی مرزی رسمی کشور به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور ضمن تاکید بر تداوم اجرای طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی کشور گفت: این طرح با همکاری وزارت […]

06شهریور
پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش ۵۶۴ هزار نفر در مرزهای کشور

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ۵۶۴ هزار و ۳۴۸ نفر پایش شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری […]

06شهریور
حالِ امداد و نجات در ایران چگونه است؟/فعالیت ۴۴ هزار امدادگر در حوادث مختلف

حالِ امداد و نجات در ایران چگونه است؟/فعالیت ۴۴ هزار امدادگر در حوادث مختلف

رئیس سازمان امداد و نجات کشور با اشاره به تمهیدات این سازمان برای مقابله با حوادث مختلف در کشور، گفت:‌در کل کشور ۴۴ هزار داوطلب و نیروی رسمی سازمان امداد و نجات فعالیت می‌کنند. مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در پاسخ به این […]

04شهریور
انجام ۵۵۵ هزار تست Pcr در مبادی مرزی کشور

انجام ۵۵۵ هزار تست Pcr در مبادی مرزی کشور

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبتی بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا، از ۵۵۵ هزار و ۹۱۴ نفر در مبادی مرزی کشور تست Pcr گرفته شد. به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امدادونجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی […]

03شهریور
پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

انجام ۶۱ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا، از ۶۱ هزار و ۴۵ نفر در مبادی مرزی کشور تست pcr گرفته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی […]

02شهریور
پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش ۵۵۲ هزار نفر در مبادی مرزی کشور

رئیس سازمان امداد و نجات از غربالگری و پایش سلامت ۵۵۱ هزار و ۹۱۳ مسافر ورودی در مبادی مرزی رسمی کشور به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور ضمن تاکید بر تداوم اجرای طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی کشور گفت: این طرح با همکاری وزارت […]

01شهریور
پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش ۵۵۰ هزار نفر در مبادی مرزهای کشور

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ۵۴۹ هزار و ۷۵۲ نفر در مرزهای کشور پایش شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با […]