مهر کارتون

25شهریور
شاه سرگردان

شاه سرگردان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ روز عزل رضاخان توسط انگلستان بود. این روز به نوعی آغاز سفرهای پی دی پی رضاخان بود. شاه ایران که به دستور انگلستان از ایران تبعید شده بود، ابتدا به هند و بعد به موریس رفت و در نهایت پس از سه سال سرگردانی در ژوهانسبورگ مُرد. کارتونیست: […]

23شهریور
بهانه ای برای عدم واردات واکسن

بهانه ای برای عدم واردات واکسن

طی همین چند هفته اخیر بیش از ۲۰میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد. به گزارش خبرگزاری مهر، امروز انبارهای واکسن کشور در حالی مملو از چندین نمونه بین المللی شده است که تا پیش از این برخی از مسئولین دولت دوازدهم، با سیاسی کاری، عدم تامین آن برای مردم را به مساله FATF و […]

22شهریور
۶ زندانی فلسطینی چقدر خرج روی دست رژیم صهیونیستی گذاشتند؟ 

۶ زندانی فلسطینی چقدر خرج روی دست رژیم صهیونیستی گذاشتند؟ 

در این گزارش، الجزیره به بررسی هزینه‌ ۶ زندانی فلسطینی که هفته گذشته از زندان جلبوع فرار کردند، پرداخته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران پلیس و نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی در جستجوی ۶ اسیر فلسطینی که هفته گذشته از زندان جلبوع گریخته بودند، شرکت داشتند. در این بررسی که الجزیره منتشر کرده به خرجی […]

22شهریور
۶ زندانی فلسطینی چقدر خرج روی دست رژیم صهیونیستی گذاشتند؟ 

۶ زندانی فلسطینی چقدر خرج روی دست رژیم صهیونیستی گذاشتند؟ 

در این گزارش به بررسی هزینه‌ ۶ زندانی فلسطینی که هفته گذشته از زندان جلبوع فرار کردند، پرداخته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران پلیس و نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی در جستجوی ۶ اسیر فلسطینی که هفته گذشته از زندان جلبوع گریخته بودند، شرکت داشتند. در این بررسی به خرجی که این ۶ اسیر […]

16شهریور
تحقیر امنیت اسرائیل با قاشق

تحقیر امنیت اسرائیل با قاشق

۶ تن از اسیران فلسطینی روز دوشنبه (۱۵ شهریور) با حفر تونلی از زندان جلبوع در نزدیکی «بیسان» (در شمال فلسطین اشغالی) فرار کردند. خبرگزاری مهر

15شهریور
فرار از زندان رژیم صهیونیسیتی 

فرار از زندان رژیم صهیونیسیتی 

رژیم صهیونیستی از فرار چند  تن از اسرای فلسطینی از زندان فوق امنیتی رژیم صهیونیستی در شمال فسطین خبر دادند. خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: مقامات رژیم صهیونیسیتی از فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان جلبوع؛ امنیتی‌ترین زندان رژیم صهیونیستی در منطقه بیسان خبر دادند. این ۶ زندانی که در یک سلول بودند از طریق تونلی […]

08شهریور
بنزین ایران حامی مردم لبنان

بنزین ایران حامی مردم لبنان

کارتونیست: عباس گودرزی خبرگزاری مهر

02شهریور
منجی قاتل

منجی قاتل

کارتونیست: عباس گودرزی خبرگزاری مهر

02شهریور
منجی قاتل

بدون شرح

کارتونیست: عباس گودرزی خبرگزاری مهر

31مرداد
پرچم جدید آمریکا

پرچم جدید آمریکا

کارتونیست: مراد کوتکوت از اردن خبرگزاری مهر