مینا مهرنوش

27خرداد

مدعیان مخالفت با فیلترینگ انجمن بلاکچین را تعلیق کردند

یک فعال حوزه بلاک‌چین با انتقاد از تعلیق فعالیت انجمن بلاکچین، گفت: متأسفم برای دولتی که خود را مخالف فیلترینگ معرفی می‌کند، اما در عمل اقدام به فیلتر کردن و آسیب زدن به انجمن‌ها می‌کند. دریافت ۲۵ MB مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالین حوزه بلاکچین در انجمن بلاچین گرد […]

27خرداد

ادعای مخالفت با فیلترینگ دارند اما انجمن بلاکچین را تعلیق کردند

یک فعال حوزه بلاک چین با انتقاد از تعلیق فعالیت انجمن بلاک چین گفت: متأسفم برای دولتی که خود را مخالف فیلترینگ معرفی می‌کند، اما در عمل اقدام به فیلتر کردن و آسیب زدن به انجمن‌ها می‌کند. دریافت ۲۵ MB مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالین حوزه بلاکچین در انجمن […]