پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران

01تیر
کشف ۲۵۸ کیلو مورفین در بزرگراه فتح

کشف ۲۵۸ کیلو مورفین در بزرگراه فتح

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف یک محموله بزرگ مورفین از یک دستگاه کامیونت در بزرگراه فتح خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند گفت: به دنبال دریافت اخبار موثق از طریق گزارش مردمی مبنی بر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مرفین در پوشش بار تجاری، بررسی موضوع در […]