پیام رسان ایرانی

 • دانش و فناوریفارس من| پیام‌رسان‌ ایرانی روی خارجی‌ها بسته است

  فارس من| پیام‌رسان‌ ایرانی روی خارجی‌ها بسته است

  کاربران فارس می‌گویند: یکی از الزامات اولیه داشتن پیام‌رسانی در ابعاد جهانی، فراهم بودن امکان عضویت اتباع دیگر کشورها در برنامه‌ است اما در بسیاری از پیام‌رسان‌های ایرانی حتی برترین آنها، عضویت افراد خارجی ممکن نیست. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواسته اند که شبکه‌های اجتماعی ایرانی با دسترسی جهانی راه‌اندازی شود. سردبیر این سوژه درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: یکی از…

 • دانش و فناوریورود 3 برابری کاربران جدید به پیام‌رسان‌های داخلی/ ترافیک واقعی در پلتفرم‌های بومی درحال شکل‌گیری است

  ورود 3 برابری کاربران جدید به پیام‌رسان‌های داخلی/ ترافیک واقعی در پلتفرم‌های بومی درحال شکل‌گیری است

  این روزها آمارهای جدید از تقریبا 3 برابر شدن تعداد کاربران فعال پیام‌رسان‌های ایرانی، 19 برابر شدن ترافیک و 2 برابر شدن ترافیک ویدئوی پیام‌رسان‌ حکایت دارد؛ اما آیا واقعا طی چند روز این میزان ارتباط در پیام‌رسان داخلی شکل گرفته و ترافیک تا این حد افزایش یافته است؟ به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، برخی از کاربران در ساعتی از روز که دسترسی به پیام رسان های رایج با محدودیت مواجه است یا میسر نیست، برای…

 • دانش و فناوریورود 3 برابری کاربران جدید به پیام‌رسان‌های داخلی/ ترافیک واقعی در پلتفرم‌های بومی درحال شکل‌گیری است

  ورود 3 برابری کاربران جدید به پیام‌رسان‌های داخلی/ ترافیک واقعی بر پلتفرم‌های بومی درحال شکل‌گیری است

  این روزها آمارهای جدید از تقریبا 3 برابر شدن تعداد کاربران فعال پیام‌رسان‌های ایرانی، 19 برابر شدن ترافیک و 2 برابر شدن ترافیک ویدئوی پیام‌رسان‌ حکایت دارد؛ اما آیا واقعا طی چند روز این میزان ارتباط در پیام‌رسان داخلی شکل گرفته و ترافیک تا این حد افزایش یافته است؟ به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، برخی از کاربران در ساعتی از روز که دسترسی به پیام رسان های رایج با محدودیت مواجه است یا میسر نیست، برای…

 • دانش و فناوریمدیرعامل گپ: طیف گسترده‌ای از کاربران به پیام‌رسان داخلی آمدند/ کاربران جدید بسیار فعال‌تر از قدیمی‌ها

  مدیرعامل گپ: طیف گسترده‌ای از کاربران به پیام‌رسان داخلی آمدند/ کاربران جدید بسیار فعال‌تر از قدیمی‌ها

  یک موضوع مهم درباره پیام‌رسان‌ها، میزان تبادل اطلاعات در آن در کنار آمار نصب و تعداد کاربران فعال است که ترافیک بیش‌تر نشان از ایجاد ارتباطات در پیام‌رسان‌ دارد. مدیر پیام‌رسان گپ با بیان اینکه در این روزها طیف گسترده‌ای از کاربران به گپ آمدند، گفت: کاربران جدید بسیار فعال‌تر هستند. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که همواره درباره پیام رسان های داخلی مطرح می شود، توجه به میزان تبادل اطلاعات در آنها…

 • دانش و فناوریمدیرعامل گپ: طیف گسترده‌ای از کاربران به پیام‌رسان داخلی آمدند/ کاربران جدید بسیار فعال‌تر از قدیمی‌ها

  مدیرعامل گپ: کاربران جدید در پیام‌رسان داخلی بسیار فعال‌تر هستند

  یک موضوع مهم درباره پیام‌رسان‌ها، میزان تبادل اطلاعات در آن در کنار آمار نصب و تعداد کاربران فعال است که ترافیک بیش‌تر نشان از ایجاد ارتباطات در پیام‌رسان‌ دارد. مدیر پیام‌رسان گپ با بیان اینکه در این روزها طیف گسترده‌ای از کاربران به گپ آمدند، گفت: کاربران جدید بسیار فعال‌تر هستند. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که همواره درباره پیام رسان های داخلی مطرح می شود، توجه به میزان تبادل اطلاعات در آنها…

 • دانش و فناوریمدیرعامل گپ: طیف گسترده‌ای از کاربران به پیام‌رسان داخلی آمدند/ کاربران جدید بسیار فعال‌تر از قدیمی‌ها

  مدیرعامل گپ: مراجعه کاربران جدید به پیام‌رسان داخلی بسیار بیش‌تر از گذشته شده است

  یک موضوع مهم درباره پیام‌رسان‌ها، میزان تبادل اطلاعات در آن در کنار آمار نصب و تعداد کاربران فعال است که ترافیک بیش‌تر نشان از ایجاد ارتباطات در پیام‌رسان‌ دارد. مدیر پیام‌رسان گپ با بیان اینکه در این روزها طیف گسترده‌ای از کاربران به گپ آمدند، گفت: کاربران جدید بسیار فعال‌تر هستند. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که همواره درباره پیام رسان های داخلی مطرح می شود، توجه به میزان تبادل اطلاعات در آنها…

 • دانش و فناوریمدیرعامل گپ: طیف گسترده‌ای از کاربران به پیام‌رسان داخلی آمدند/ کاربران جدید بسیار فعال‌تر از قدیمی‌ها

  مدیرعامل گپ: مراجعه کاربران جدید به پیام‌رسان داخلی بسیار بیشتر از گذشته شده است

  یک موضوع مهم درباره پیام‌رسان‌ها، میزان تبادل اطلاعات در آن در کنار آمار نصب و تعداد کاربران فعال است که ترافیک بیشتر نشان از ایجاد ارتباطات در پیام‌رسان‌ دارد. مدیر پیام‌رسان گپ با بیان اینکه در این روزها طیف گسترده‌ای از کاربران به گپ آمدند، گفت: کاربران جدید بسیار فعال‌تر هستند. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که همواره درباره پیام رسان های داخلی مطرح می شود، توجه به میزان تبادل اطلاعات در آنها…

 • دانش و فناوریمدیرعامل گپ: طیف گسترده‌ای از کاربران به پیام‌رسان داخلی آمدند/ کاربران جدید بسیار فعال‌تر از قدیمی‌ها

  مدیرعامل گپ: کاربران جدید پیام‌رسان داخلی بسیار فعال‌تر‌ هستند

  یک موضوع مهم درباره پیام‌رسان‌ داخلی، میزان تبادل اطلاعات در آن در کنار آمار نصب و تعداد کاربران فعال است که ترافیک بیشتر نشان از ایجاد ارتباطات در پیام‌رسان‌ دارد. مدیر پیام‌رسان گپ با بیان اینکه در این روزها طیف گسترده‌ای از کاربران به گپ آمدند، گفت: کاربران جدید بسیار فعال‌تر هستند. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که همواره درباره پیام رسان های داخلی مطرح می شود، توجه به میزان تبادل اطلاعات در…

 • دانش و فناوریمدیرعامل گپ: طیف گسترده‌ای از کاربران به پیام‌رسان داخلی آمدند/ کاربران جدید بسیار فعال‌تر از قدیمی‌ها

  مدیرعامل گپ: کاربران جدید در پیام‌رسان داخلی بسیار فعال‌تر‌ هستند

  یک موضوع مهم درباره پیام‌رسان‌ داخلی، میزان تبادل اطلاعات در آن در کنار آمار نصب و تعداد کاربران فعال است که ترافیک بیشتر نشان از ایجاد ارتباطات در پیام‌رسان‌ دارد. مدیر پیام‌رسان گپ با بیان اینکه در این روزها طیف گسترده‌ای از کاربران به گپ آمدند، گفت: کاربران جدید بسیار فعال‌تر هستند. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که همواره درباره پیام رسان های داخلی مطرح می شود، توجه به میزان تبادل اطلاعات در…

 • دانش و فناوریورود 3 برابری کاربران جدید به پیام‌رسان‌های داخلی/ ترافیک واقعی در پلتفرم‌های بومی درحال شکل‌گیری است

  کدام پیام‌رسان‌های ایرانی آماده میزبانی از کاربران هستند؟

  این روزها این سوال که «در کدام پیام‌رسان ایرانی هستید؟» بین کاربران پرتکرار شده است. در چند سال اخیر پیام‌رسان‌های ایرانی خود را ارتقا داده‌اند و امروز آماده میزبانی از کاربران بیشتری هستند. در این مطلب چند پیام‌رسان فعال ایرانی را معرفی می‌کنیم. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، این روزها در نبود پیام‌رسان‌های رایج، عادت های مردم در ارتباطات دست خوش تغییراتی شده است. تا چند روز پیش پیام رسان های رایجی ابزار دست مردم برای پیام…

 • دانش و فناوریفارس من| سردبیران فارس پیام‌رسان ایرانی خوب را معرفی می‌کنند

  فارس من| سردبیران فارس پیام‌رسان ایرانی خوب را معرفی می‌کنند

  سردبیران سوژه‌های فارس من با تجربه خوشایندی که از استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی داشته اند، تصمیم گرفته‌اند که این پیام‌رسان‌ها را آن طور که شناخته‌اند به دیگر کاربران معرفی کنند. َآنها می‌گویند: برای داشتن پیام‌رسان‌ داخلی کارآمد بالاخره باید استفاده از آنها را از یک جایی شروع کرد. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، سردبیران چند سوژه سامانه فارس من که تجربه خوشایندی از استفاده از پیام رسان های داخلی داشته اند، تصمیم گرفته اند که این پیام…

دکمه بازگشت به بالا