تاریخ : دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ 18 رجب 1442 Monday, 1 March , 2021

کارو.ن

23بهمن

ثبت ۲۴۳ هزار دقیقه تأخیر پروازی توسط ۱۷ شرکت هواپیمایی داخلی در یک ماه‌

در آذرماه ۹۹ جمع تأخیرات پروازهای خروجی ۱۷ شرکت هواپیمایی داخلی‌ ۲۴۳ هزار و ۶۱۸ دقیقه ثبت شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق جداول و نمودارهای تأخیرات پروازی، در آذرماه ۹۹ جمع تأخیرات پروازهای خروجی ۱۷ شرکت هواپیمایی داخلی‌ ۲۴۳ هزار و ۶۱۸ دقیقه ثبت شده است. ‌در مقایسه تأخیرات پروازهای خروجی این ۱۷ […]