کلمه «برند»

25خرداد

«ویژند» معادل فارسی «برند» شد!

سینماپرس: معادل کلمه «برند» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام شد. به گزارش سینماپرس، محمود شالویی دبیر شورای کارگروه پاسداشت زبان فارسی اعلام کرد از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از این پس به جای کلمه «برند»، کلمه «ویژند» استفاده می‌شود. سینما پردیس