کمیته تحقیقات دانشجویی

02تیر
فراخوان ارسال طرح پژوهشی به کمیته تحقیقات دانشجویی

فراخوان ارسال طرح پژوهشی به کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از همه دانشجویان دانشگاه دعوت کرد، جهت ارائه پروپوزال پژوهشی در کلیه محورهای مرتبط با رشته‌های توانبخشی و سلامت اجتماعی در قالب پروپوزال مورد تایید دانشگاه، تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ اقدام کنند. به گزارش ایسنا، دانشجویان می توانند یک یا چند پروپوزال در حوزه های توانبخشی […]