کودکان بلوچ

23خرداد
مرگ کودکان بلوچ در هوتک‌ها پایانی ندارد – رفاه اجتماعی – سلامت اجتماعی

مرگ کودکان بلوچ در هوتک‌ها پایانی ندارد – رفاه اجتماعی – سلامت اجتماعی

سلامت نیوز:این روزها که کاندیداهای ریاست جمهوری با وعده و وعیدهای فراوان و ادبیاتی خاص و جدید مشغول رقابت بر سر صندلی پاستور هستند و افکار عمومی نیز مشغول بحث در مورد کاندیداها، هوتک روستای «شیخان کرگ» از توابع دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان یک کودک دیگر را بلعید و به کام مرگ فرو […]