تاریخ : یکشنبه, ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹ 24 رجب 1442 Sunday, 7 March , 2021

یرواند آبراهامیان

03اسفند

چرا «توهم توطئه» میان ایرانیان رواج دارد؟

هفدهمین چاپ از «جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران» ترجمه و گردآوری محمدابراهیم فتاحی منتشر شد. علل جامعه‌شناختی شیوع این باور میان ایرانیان مسئله اصلی این کتاب است. به گزارش خبرنگار مهر، نشر نی هفدهمین چاپ از «جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران» ترجمه و گردآوری محمدابراهیم فتاحی را با شمارگان ۷۷۰ نسخه، ۱۹۲ صفحه […]

21بهمن

مسئله توسعه ناموزون؛ سیاستی که ایران را در مسیر انقلاب قرار داد

آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» تحلیل کرده که مخالفت شاه با توسعه سیاسی باعث شد تا توسعه اقتصادی و اجتماعی بدل به توسعه نامناسب و ناموزون شده و ایران در مسیر انقلاب قرار گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، نشر نی بیست و نهمین چاپ خود از «ایران بین دو انقلاب» نوشته یرواند آبراهامیان […]