۸ سال بی تدبیری در حوزه پویانمایی

08تیر
فقدان حضور مدیران کارآمد در سینمای کشور و سیاست های غلط و سلیقه ای باعث افول هنر-صنعت انیمیشن شده است/ از طریق انیمیشن، گفتمان انقلاب اسلامی را به دنیا صادر کنیم!

فقدان حضور مدیران کارآمد در سینمای کشور و سیاست های غلط و سلیقه ای باعث افول هنر-صنعت انیمیشن شده است/ از طریق انیمیشن، گفتمان انقلاب اسلامی را به دنیا صادر کنیم!

سینماپرس: تعدادی از فعالان حوزه انیمیشن کشور در خصوص ۸ سال بی تدبیری مدیران سینمایی دولت بنفش در حوزه پویانمایی که باعث خسران بسیار به این عرصه شده است گفتند: تحریم های بین المللی، کرونا و فقدان مدیریت دغدغه مند در سینما باعث افول حوزه پویانمایی طی سال های اخیر شد؛ مدیران شعار حمایت از […]

07تیر
نوری اسکویی: اگر اندک اتفاقات مثبتی به صورت جسته و گریخته در حوزه انیمیشن افتاده باید آن را به حساب تقدیر و شرایط روز گذاشت نه مدیران سینمایی!

نوری اسکویی: اگر اندک اتفاقات مثبتی به صورت جسته و گریخته در حوزه انیمیشن افتاده باید آن را به حساب تقدیر و شرایط روز گذاشت نه مدیران سینمایی!

سینماپرس: علی نوری اسکویی تهیه‌ کننده و کارگردان فعال در حوزه پویانمایی در خصوص ۸ سال بی تدبیری مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در حوزه پویانمایی گفت: طی سال های اخیر اگر اندک اتفاقات مثبتی به صورت جسته و گریخته در حوزه انیمیشن افتاده باید آن را به حساب تقدیر و شرایط روز گذاشت […]

06تیر
حسن آبادی: طی سال های اخیر با کج سلیقگی های زیادی توسط مدیران دولتی و حتی نهادهای غیردولتی روبرو بودیم/ باید از طریق تولیدات انیمیشن، گفتمان انقلاب اسلامی را به دنیا صادر کنیم

حسن آبادی: طی سال های اخیر با کج سلیقگی های زیادی توسط مدیران دولتی و حتی نهادهای غیردولتی روبرو بودیم/ باید از طریق تولیدات انیمیشن، گفتمان انقلاب اسلامی را به دنیا صادر کنیم

سینماپرس: مصطفی حسن آبادی تهیه کننده آثار انیمیشن در خصوص ۸ سال بی تدبیری مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در حوزه پویانمایی گفت: طی سال های اخیر با کج سلیقگی های زیادی توسط مدیران دولتی و حتی نهادهای غیردولتی روبرو بودیم؛ در این سال ها هیچ مسیر شفافی برای تولید آثار پویانمایی مشخص نشد، […]

05تیر
لولاکی: طی سال های اخیر با سیاست های غلط، سلیقه ای و ضد انیمیشن مدیران سینمایی روبرو بودیم/ امیدوارم مدیران جدید به جوانان اعتماد کرده و عدالت را پیشه راه خود کنند!

لولاکی: طی سال های اخیر با سیاست های غلط، سلیقه ای و ضد انیمیشن مدیران سینمایی روبرو بودیم/ امیدوارم مدیران جدید به جوانان اعتماد کرده و عدالت را پیشه راه خود کنند!

سینماپرس: عرفان لولاکی تهیه کننده آثار انیمیشن در خصوص ۸ سال بی تدبیری مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در حوزه پویانمایی گفت: متأسفانه طی سال های اخیر با سیاست های غلط، سلیقه ای و ضد انیمیشن مدیران سینمایی روبرو بودیم؛ یک اتفاق قابل تأملی که بنده شخصاً در این سال ها تجربه کردم این […]

01تیر
علیمراد: مدیران شعار حمایت از تولید و عرضه آثار انیمیشن سر می دهند اما در عمل هیچ اقدامی برای بهبود این هنر-صنعت نمی کنند

علیمراد: مدیران شعار حمایت از تولید و عرضه آثار انیمیشن سر می دهند اما در عمل هیچ اقدامی برای بهبود این هنر-صنعت نمی کنند

سینماپرس: عبدالله علیمراد پیشکسوت حوزه انیمیشن در خصوص ۸ سال بی تدبیری مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در حوزه پویانمایی گفت: مدیران شعار حمایت از تولید و عرضه آثار انیمیشن سر می دهند اما در عمل هیچ اقدامی برای بهبود این هنر-صنعت نمی کنند چرا که شعار دادن آسان ترین کار است و برای […]

30خرداد
کشکولی نیا: اغلب نیروهای متخصص حوزه انیمیشن یا مهاجرت کرده اند و یا تصمیم به مهاجرت دارند/ نیازمند حمایت همه جانبه و ۱۰۰ درصدی دولت از تولید و عرضه آثار پویانمایی هستیم

کشکولی نیا: اغلب نیروهای متخصص حوزه انیمیشن یا مهاجرت کرده اند و یا تصمیم به مهاجرت دارند/ نیازمند حمایت همه جانبه و ۱۰۰ درصدی دولت از تولید و عرضه آثار پویانمایی هستیم

سینماپرس: مریم کشکولی نیا کارگردان انیمیشن و مدرس گروه انیمیشن دانشگاه سوره و دانشکده هنرهای زیبا در خصوص ۸ سال بی تدبیری مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در حوزه پویانمایی گفت: نیروهای متخصص در حوزه تولید آثار پویانمایی در کشور ما بسیار اندک هستند به همین علت ما برای تولید انیمیشن های سینمایی با […]

26خرداد
خرمیان: تحریم های بین المللی، کرونا و فقدان مدیریت دغدغه مند در سینما باعث افول حوزه پویانمایی طی سال های اخیر شد/ مدیران سینمایی به انیمیشن بها نمی دهند!

خرمیان: تحریم های بین المللی، کرونا و فقدان مدیریت دغدغه مند در سینما باعث افول حوزه پویانمایی طی سال های اخیر شد/ مدیران سینمایی به انیمیشن بها نمی دهند!

سینماپرس: مهدی خرمیان عضو هیأت‌ مدیره انجمن سینمایی فیلم‌سازان انیمیشن ایران (آسیفا) در خصوص ۸ سال بی تدبیری مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در حوزه پویانمایی گفت: تحریم های بین المللی، کرونا و فقدان مدیریت دغدغه مند در سینما باعث افول حوزه پویانمایی طی سال های اخیر شد؛ این اتفاقات نه تنها به حوزه […]