عکس و فیلم

حاشیه سازی بین مجلس و دولت

وقتی یک اظهار نظر بی موقع و حساب نشده فضا را برای حاشیه سازان و فرصت طلبان فراهم کرد.

خبرگزاری مهر

آگهی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا